برگزاری کارگاه آموزشی مدل‌های جغرافیایی جهت تعیین شاخص‌های عدالت در سلامت با نرم‌افزار GIS

دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در راستای تعیین شاخص‌های عدالت در سلامت، توانمندسازی و ارتقا دانش کاربردی کارشناسان کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان‌ها، کارگروه دو روزه‌ای تحت عنوان مدل جغرافیایی جهت تعیین شاخص‌های عدالت در سلامت با نرم‌افزار GIS  را در دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار کرد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ مباحث ذیل در این کارگروه ارائه شد:

  • آشنایی با نرم‌افزار GIS
  • تعریف یک پروژه جهت تعیین شاخص‌ها و جانمایی جغرافیایی اطلاعات
  • مقدمه‌ای بر اطلاعات جغرافیایی و اصول گزارش‌دهی شاخص‌های عدالت در سلامت
  • کشف الگوهای پراکنش جغرافیایی شاخص‌ها
  • تحلیل داده‌ها، تفسیر خروجی نرم‌افزار و گزارش‌دهی نقشه‌های استاندارد شده

همچنین در کارگاه دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی ۱۷ شاخص از شاخص‌های ۶۹گانه عدالت در سلامت، توزیع و آموزش‌های لازم در این خصوص به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

گفتنی است، اطلاعات جهت گزارش ۱۷ شاخص به صورت استانی توسط کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان‌ها با همکاری دانشکده‌های مستقر در استان و در کمیته تخصص مرتبط گردآوری، پردازش و آنالیز و به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذائی گزارش شود.

انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۸ گزارش ملی بخشی از شاخص‌های عدالت در سلامت بر اساس تفکیک‌کننده‌های تعیین‌شده در شناسنامه شاخص‌ها، تهیه شود.