برگزاری کارگاه آموزشی تعیین و رتبه‌بندی موضوعی شاخص‌ها و اولویت‌بندی تهدیدکننده‌های سلامت در کلان‌منطقه هفت سلامت کشور+ تصاویر

برگزاری کارگاه آموزشی تعیین و رتبه‌بندی موضوعی شاخص‌ها و اولویت‌بندی تهدیدکننده‌های سلامت در کلان‌منطقه هفت سلامت کشور+ تصاویر

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، کارگاه آموزشی تعیین و رتبه‌بندی موضوعی شاخص‌ها و اولویت‌بندی تهدید‌کننده‌های سلامت، در کلان منطقه ۷ آمایش نظام سلامت کشور، در اصفهان، از سوی دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی (گروه سیاست حکمرانی سلامت) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان برگزار شد.

گفتنی است، این کارگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، برگزار شد.