برگزاری چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب استان خوزستان

برگزاری چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب استان خوزستان

چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت،باحضور معاونین فرمانداران شهرستان‎های آبادان، شادگان و خرمشهر، معاون بهداشت و اجتماعی دانشکده علوم پزشکی آبادان ، مدیران شبکه و روسای مرکز بهداشت شهرستان‎های زیر مجموعه و جمعی از مدیران کل ادارات استان خوزستان چهارمین جلسه فصلی شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان در سالن اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد.

که طی آن ضمن بررسی عملکرد دستگاه‎ها در خصوص مصوبات قبلی در خصوص وضعیت مبلمان شهری، وضعیت زیبا سازی ورودی‎های شهرهای فوق، طرح شهروند سالم شهر سالم بحث و تبادل نظر شد.