برگزاری همایش یک روزه پیشگامان آیین محبت در سطح کشوری در زنجان

برگزاری همایش یک روزه پیشگامان آیین محبت در سطح کشوری در زنجان

همایش یک روزه پیشگامان آیین محبت در سطح کشوری با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، حمایت استانداری و موسسات خیریه و سمن‌های فعال حوزه سلامت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می‌شود. 
به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، همایش یک روزه پیشگامان آیین محبت در سطح کشوری با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، حمایت استانداری و موسسات خیریه و سمن‌های فعال حوزه سلامت با مشازکت دانشگاه علوم پزشکی زنجان پنجشنبه ۲۴ مردادماه سال‌جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی روزبه دانشگاه برگزار می‌شود.

این همایش با محوریت حمایت‌طلبی و به منظور اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ احسان در جامعه، انتقال تجارب ارزنده و بررسی ایده‌های جدید در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی و اجتماعی سازی سلامت با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین برتر کشوری برگزار می‌شود.

سلامت از ارکان اصلی توسعه پایدار و از حقوق اصلی و تبعیض‌ناپذیر هر انسانی به شمار می‌رود و در این میان یکی از مفاهیم بنیادین در اجتماعی شدن سلامت که از ‌راهبردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود، مشارکت  اجتماعی است.

مشارکت اجتماعی به شیوه‌های گوناگونی ازجمله باحضور توانمند تشکل‌ها می‌تواند روی دهد، تشکل‌های مدنی، سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، موسسات خیریه و نیکوکاری و انواع دیگر تشکل‌ها می‌توانند در بالا بردن و افزایش سلامت و آگاهی همگانی در این زمینه نقش بی‌بدیلی داشته باشند.

اجتماعی شدن سلامت نیاز ضروری کشور است که عزم و اراده همگانی، همکاری سازمان‌های متولی، نظارت مستمر بر فعالیت خیریه‌ها، اجتناب از کارهای جزیره‌ای و همسویی با سیاست‌های وزارت بهداشت از جمله عوامل تحقق این مهم به شمار می‌رود.

برای دستیابی به برنامه‌های اجتماعی شدن سلامت همکاری دستگاه‌های بین‎بخشی و موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد امری مهم و ضروری است.