برگزاری همایش روز جهانی دیابت در همدان

همایش بزرگ روز جهانی دیابت در همدان در تاریخ ۹۷/۸/۲۸ در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم‌پزشکی همدان با شعار دیابت نگرانی هر خانواده برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ بیش از ۷۰۰ نفر از بیماران دیابتی و خانواده‌های ایشان به همت سازمان مردم‌نهاد حمایت از بیماران دیابت و همکاری معاونت اجتماعی، معاونت بهداشتی و معاونت درمان دانشگاه در روز جهانی دیابت گرد هم آمدند و در این همایش بزرگ شرکت کردند.

دکتر بشیریان معاون تحقیقات و پژوهش، دکتر توکلی رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد حمایت از بیماران دیابت و دکتر امیری معاون بهداشتی، سخنرانان همایش بودند که پیرامون مسائل علمی و آموزشی دیابت ایراد سخن کردند.