برگزاری هفتمین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس

برگزاری هفتمین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس

هفتمین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان به میزبانی اداره کل ثبت احوال استان فارس برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، دکتر سید سعید موسوی، مشاور رئیس دانشگاه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان ضمن گرامیداشت یک صد سالگی ثبت احوال در ایران گفت: ثبت احوال وقایع حیاتی افراد از زمان تولد تا مرگ را ثبت می کند و آمار و اطلاعات اداره ثبت احوال کاربردهای فراوانی به ویژه در حوزه مدیریت سلامت می تواند داشته باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز با گرامیداشت یک صد سالگی ثبت احوال با اشاره به نخستین شناسنامه صادر شده از سوی ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ با نام فاطمه ایرانی، که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی را توأمان در برگرفته است، اهمیت سازمان ثبت احوال و خدمات آن را متذکر شد و بیان کرد: ثبت احوال علاوه بر شناسنامه و کارت هوشمند ملی، بیشتر از ۱۲۰ فعالیت را ارائه می کند.

مهندس «انصاری» افزود: نیروی انسانی کارآمد یکی از محورهای اصلی توسعه است و سلامت افراد جامعه، نخستین مشخصه اصلی نیروی انسانی کارآمد به شمار می رود.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان نیز در این نشست گفت: همکاری‎های بین‎بخشی ثبت احوال و دانشگاه، می تواند در ارتقای سلامت کارکنان، مشتریان و جامعه هدف بسیار تاثیرگذار باشد، سازمان ثبت احوال با توجه به حجم مراجعه کنندگان، قادر است در آموزش و ارتقای سلامت در جامعه اقدامات مؤثری انجام دهد.

دکتر «امانی» یکی از موارد همکاری ثبت احوال را تهیه چارچوب و فرم گواهی فوت عنوان کرد و افزود: در دانشگاه علوم پزشکی طرحی به نام مددکار اجتماعی وجود دارد که براساس آن مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها مستقر می شوند و به بیماران نیازمند کمک می کنند؛ به همین دلیل نیاز به کسب اطلاعات دقیق است تا بتوانیم بیماران نیازمند را شناسایی کنیم، در این راستا به همکاری دو جانبه و چند جانبه بین سازمان ها نیاز است، با توجه به اینکه برخی از بیماران بدون صاحب هویت مشخصی ندارند و به دلیل نامشخص بودن اسناد هویتی، نمی توان خدمات بیمه درمانی به آنها ارائه کرد، اداره ثبت احوال می تواند در این امر دانشگاه را یاری کند.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان از مدیرکل سازمان ثبت احوال استان خواست تا در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی را یاری کند و از مشاوران سلامت استان نیز خواست تا با توجه به تشکیل دومین مجمع سلامت استان تا پایان سال جاری، نسبت به تهیه کتابچه اقدامات سلامت محور و عملکرد سال ۹۷ سازمان خود اقدام کنند؛ همچنین سازمان‎های دارای امتساز بالا برای ارزشیابی کشوری معرفی می شوند.

این نشست با حضور مشاور رئیس دانشگاه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، مشاوران سلامت استان فارس متشکل از تمامی نمایندگان و مشاوران سلامت ادارات و سازمان های دولتی و مدیر کل، معاونان و جمعی از کارشناسان اداره کل ثبت احوال استان فارس، با هماهنگی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.