برگزاری نشست پیام‎گزاران سلامت بانک‎های استان یزد

برگزاری نشست پیام‎گزاران سلامت بانک‎های استان یزد

در این نشست پیام‎گزاران سلامت بانک‎ها گزارشی از اقدامات سلامت محور انجام شده و در حال انجام در سرپرستی و کلیه شعب بانک ها ارائه کردند.

به گزارشپایگاه دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی،دبیر شورای هماهنگی بانک ها ضمن خرسندی و اعلام نیاز جامعه به اجتماعی سازی سلامت ، آمادگی شورای هماهنگی بانک ها را در راستای اجرایی شدن این امر اعلام کرد.دکتر لطفی، رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امتیت غذایی استان ضمن معرفی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا، بر پیشگیری از بیماری ها و لزوم همراهی بانک‎های استان در توانمندسازی کارمندان خود با توجه به تغییر سیر بیماری‎ها تأکید کرد.

در پایان این نشست مصوبات پیشنهادی با موضوع اجتماعی سازی سلامت و توانمندسازی پرسنل و خانواده آنان جهت تصویب در شورای هماهنگی بانک های استان تدوین شد.