برگزاری نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته در دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته، با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزار شد.

در آغاز نشست، دکتر دل‌پیشه با اشاره به جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مبتنی بر سیاست‌گذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی، گفت: این نشست با توجه به استفاده و بهره‌برداری روزافزون از محصولات و فرآورده‌های تراریخته در تولیدات گیاهی و دامی، هورمون‌ها و نهاده‌های دامی، نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته و دستور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پیگیری مساله تشکیل شده است.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در ادامه گفت: شرایط فعلی ایجاب می‌کند که بخشی از تامین کالاهای ضروری و پوشش امنیت غذایی در تامین سبد غذایی خانوارها از منابع وارداتی و بعضاً داخلی، که منشاء تراریخته دارند، تامین شود و از آن‌جا که ظرفیت‌های تشخیصی محصولات و فرآورده‌های تراریخته در کل کشور محدود بوده، پایش‌های اقلام وارداتی نیازمند مراقبت بیشتر و سازمان‌یافته‌تر است.

دکتر دل‌پیشه ادامه داد: چالش اطلاع‌رسانی و برچسب‌گذاری از جمله چالش‌هاست و از طرفی تبعات سلامتی و آثار مرتبط با پیامدهای سلامت کوتاه و بلندمدت در مصرف این گروه مواد در سبد غذایی خانوار مشخص نیست.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری در این زمینه گفت: به همین منظور و برای هم‌اندیشی و رایزنی در خصوص محصولات و فرآورده‌های تراریخته از بعد امنیت غذایی، این کمیته تشکیل شده که دستور کار زیر را با حضور افراد ذی‌ربط و صاحب‌نظر مرتبط کشور دنبال می‌کند:

بررسی سهم محصولات و فرآورده‌های تراریخته در واردات و تولید داخل؛ امکانات و روش‌های تشخیصی محصولات و فرآورده‌ها و نهاده‌های تراریخته در کشور؛ تبعات سلامت و ارزیابی خطر انسانی، گیاهی و دامی در زنجیره غذایی و سبد غذایی خانوار از دستور کار نخستین نشست کمیته بود که مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت.

گفتنی است، نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور مسئولان و نمایندگان بخش‌ها و دستگاه‌های گوناگون و برخی افراد صاحب‌نظر مرتبط کشور تشکیل شد.