برگزاری نشست مشترک مدیریت حوزه مشارکت‌های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی لارستان با مسئولین کانون‌های فرهنگی مساجد شهر لار

برگزاری نشست مشترک مدیریت حوزه مشارکت‌های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی لارستان با مسئولین کانون‌های فرهنگی مساجد شهر لار

نشست مشترک مدیریت حوزه مشارکت‌های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی لارستان با مسئولین کانون‌های فرهنگی مساجد شهر لار، در امامزاده میرعلی‌ بن حسین(ع) برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، این نشست صمیمانه، با هدف راه‌اندازی کانون‌های سلامت محلات، تشکیل و چگونگی فعالیت کانون‌ها، توسط مدیر اجتماعی دانشکده علوم پزشکی، شرح داده شد.

مریم فزونی ضمن اشاره بر داوطلبانه، اگاهانه و غیر‌سیاسی خواندن تشکل کانون‌های سلامت محلات، در مورد نحوه تشکیل کانون، فلسفه وجودی کانون‌های سلامت و اهداف این گردهمایی خیرخواهانه سخن گفت.

وی کانون مساجد هر محل را مکانی مناسب جهت راه‌اندازی و تشکیل جلسات کانون سلامت آن محله دانست و از مسئولین فرهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد خواست دانشکده علوم پزشکی و مردم محله خود را در پیشبرد این مهم یاری دهند.

اخوت، مسئول کانون مساجد شهر لار، نیز ضمن تایید تشکیل کانون سلامت محلات و اهداف والای آن، از مدعوین جهت همکاری در راه‌اندازی هرچه سریع‌تر و بهتر کانون‌های سلامت دعوت کرد.