برگزاری نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

برگزاری نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد، با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و معاون اقتصادی استاندار، برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این نشست رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ضمن تقدیر و تشکر از برنامه‌های سلامت‌محور در حال اجرا، ویژه کارمندان، توجه به چهار بُعد سلامت را امری ضروری قلمداد کرد.

دکتر محمد‌حسن لطفی افزود: با توجه به تغییر سیر بیماری‌ها و تغییر سبک زندگی، نیاز به ارتقای سواد سلامت و توانمندسازی مردم است و این با همکاری بین‌بخشی میسر است. وی تصریح کرد: در راستای تحقق این امر بانک‌ها نقش مهمی دارند و ظرفیت‌های فراوانی را دارا هستند.

دکتر لطفی بهترین حکمرانی را حکمرانی برای سلامت دانست و افزود: سلامت یک کلمه همه‌جانبه است و محور توسعه پایدار، سلامت است.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با اشاره به شعار سازمان بهداشت جهانی (پوشش همگانی سلامت)، گفت: این شعار شامل پنج رکن اصلی از جمله دسترسی مردم به سلامت، پوشش همگانی، عادلانه بودن آن، کیفیت خدمات و رضایت مشتری است و ضروری است تا همه در راستای ارتقای آگاهی و نگرش مردم تلاش کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ١٣ پیام‌گزار سلامت از جمع ١٧ سرپرستی استان جذب شده و امیدواریم که از کلیه بانک‌ها پیام‌گزار معرفی شود.

حضور رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان در اندیشگاه سلامت استان، حضور مستمر پیام‌گزاران سلامت در نشست‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بانک‌ها در راستای ارتقای سواد سلامت مردم از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بود.