برگزاری نشست خانه مشارکت مردم درسلامت استان مازندران

برگزاری نشست خانه مشارکت مردم درسلامت استان مازندران

با هدف توانمند سازی مردم در ارتقای سلامت جامعه،«خانه مشارکت مردم درسلامت» در استان مازندران در تاریخ ۹/۶/۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور دکتر رنجبران«جانشین رئیس و معاون بهداشت دانشگاه و همچنین دبیر خانه مشارکت » و ۳۵ نفر از نمایندگان تشکل های مردمی استان تشکیل شد.به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، دکتر رنجبران در ابتدا فرمودند:

اعضای خانه مشارکت، پل ارتباطی بین نظام سلامت و مردم هستند تا پیام‎های خود مراقبتی و ارتقای سلامت را به‎مخاطبان منتقل کنند.

ایجاد خانه مشارکت مردم برای تحقق اهداف سلامت امری ضروری بود چرا که حضور نمایندگان مردم و سازمان‎ها در کنار نظام سلامت به عنوان یک فرصت مغتنم محسوب می شود.

وی که در حاشیه کارگاه آموزشی، توجیهی مشارکت مردم در سلامت سخن می گفت، ادامه داد: توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت از طریق مشارکت آن‎ها در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‎های سلامت به دست خواهد آمد.

در ادامه دکتر محمودیان به آموزش اعضای خانه مشارکت مردم در باره ساختار، شرح وظایف و حیطه فعالیت  پرداختند.

وی با اشاره به این‎که خانه مشارکت مردم در سلامت دارای دو جز دبیرخانه و شورا است، افزود: اعضای شورای مشارکت مردم را نمایندگان تشکل‎های مردمی مانند نماینده شورای اسلامی شهر و روستا، نماینده ورزشکاران، نماینده شوراهای دانش‎آموزی نماینده معلمان و …تشکیل می­دهند و در صورت ایجاد شبکه مردمی جدید نماینده آن تشکل با نظر اعضای شورا در خانه مشارکت مردم عضویت پیدا می‎کند.

همچنین اعضای خانه مشارکت در انجام وظایف سه گانه انتقال مطالبات مردم و پیام‎های سلامتی به مخاطبان و مشارکت در پروژه‎ها و تسهیل برنامه‎ جامع  سلامت فعالیت خواهند کرد.
وی همچنین بر نقش آحاد افراد جامعه در ترویج مباحث سلامت تاکید کرد.

در ادامه  میرزایی، سرپرست خانه مشارکت  استان تجربیات فعالیت این خانه را تشریح کرد.

در پایان پنج نفر از اعضا داوطلب ریاست و نائب رئیسی شورای مشارکت مردمی شدند که از این بین غلامرضا میرزایی(سرپرست خانه مشارکت  استان) با ۲۳ رای و اسماعیل محسنی( دبیر منتخب کانون سلامت محلات استان) با ۱۵ رای به ترتیب رئیس ونائب رئیس شورای مشارکت مردمی شدند.

شورا بعد از انتخابات با تشکیل جلسه موضوع دفع غیربهداشتی زباله شهرستان محمود آباد مطرح کردکه مقرر شد در اسرع وقت توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود.