برگزاری نشست تبادل نظر درباره سند ملی سلامت زنان در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

برگزاری نشست تبادل نظر درباره سند ملی سلامت زنان در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

دومین نشست بحث و تبادل نظر پیرامون “سند ملی سلامت زنان” امروز، شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۸، با حضور دکتر دل‌پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، و نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرهنگستان علوم پزشکی و دبیرخانه توانمندی زنان و خانواده وزارت بهداشت تشکیل گردید.
در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به سلامت بانوان و ارایه پیش‌نهادهایی در راستای بهبود سند ملی سلامت زنان، مقرر شد کمیته فنی اصلاح و تدوین نهایی سند ملی سلامت زنان با حضور دو نماینده از فرهنگستان، یک نماینده از دفتر ریاست جمهوری، یک نماینده از مشاور امور زنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در محل دبیرخانه تشکیل و سند نهایی برای تصویب در هفدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تدوین و نهایی گردد.