برگزاری نشست تامین مالی برنامه استراتژیک کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز

پیرو مصوبه نشست پیشین درباره برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن و با توجه به آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مصوب هیئت دولت، در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ویژه مصوب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، نشست بحث و تصمیم‌گیری در خصوص بودجه دستگاه‌ها، برای اجرای برنامه‌های ذیل برنامه راهبردی کنترل بیماری اچ‌آی‌وی/ایدز، با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این نشست پس از بیان ضرورت برگزاری این جلسه، گزارش تامین مالی برنامه استراتژیک کنترل ایدز در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و گزارش چالش‌های موجود در تامین مالی برنامه‌های ذیل برنامه استراتژیک ایدز، ارایه و مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت و در پایان دکتر دل‌پیشه به جمع‌بندی موارد مطروحه پرداخت.

گفتنی است، این نشست سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.