برگزاری نشست آغاز دوره کارورزی دانشجویان دکترای رشته سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌های غذا و تغذیه در دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

برگزاری نشست آغاز دوره کارورزی دانشجویان دکترای رشته سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌های غذا و تغذیه در دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

نشست آغاز دوره کارورزی دانشجویان دکترای رشته سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌های غذا و تغذیه در دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در آغاز این نشست که هم‌زمان با شصت‌ودومین کارگروه تخصصی تهدیدکننده‌های محیطی سلامت بود، دکتر دل‌پیشه به شرح جایگاه، وظایف، ماموریت‌ها و فعالیت‌های دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی پرداخت.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در ادامه به صورت اجمالی گروه‌های مختلف دبیرخانه، مدیران و وظایف مربوطه را معرفی کرد.

سپس رئیس گروه سلامت بین‌الملل و توسعه پایدار دبیرخانه و طراح دوره کارورزی، در خصوص ضرورت حضور دانشجویان دکتری سیاست‌گذاری در فضای واقعی سیاست‌گذاری حوزه سلامت و ارتباط بین حوزه‌های دانشگاهی و سیاست‌گذاری عملی کشور صحبت کرد.

در ادامه هر یک از مدیران دبیرخانه حاضر در نشست به صورت تفصیلی به معرفی گروه‌های حکمرانی سلامت، سیاست‌گذاری بخش سلامت، سلامت بین‌الملل و توسعه پایدار و سلامت و جامعه پرداختند.

گفتنی است، این دوره در راستای کارآموزی دانشجویان دکترای سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و سیاست‌های غذا و تغذیه دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در پی عقد تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

این نشست شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.