برگزاری نشستی در راستای اجتماعی شدن سلامت در شهر خرو

برگزاری نشستی در راستای اجتماعی شدن سلامت در شهر خرو

در راستای نیل به هدف اجتماعی شدن سلامت، جلسه‌ای با حضور مشاور عالی رئیس دانشکده در امور بهداشتی، شهردار و عضو شورای اسلامی شهرخرو، در محل شهرداری خرو برگزار شد.
به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر عصمت تقی‌آبادی هدف از این جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص ارتقای سلامت مردم منطقه دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شاخص‌های حوزه سلامت در بخش زبرخان و جمعیت حدود ۶۰ هزارنفری این بخش، یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت رشد شاخص‌های بهداشتی منطقه مشارکت مردم در سلامت است.

مشاور عالی رئیس دانشکده در امور بهداشتی سلامت را زیرساخت توسعه پایدار هر جامعه دانست و خواستار مشارکت مردم و مسئولان محلی برای همکاری و همیاری برای ارتقای سلامت مردم شد.

در ادامه شهردار و حسین قدمیاری، رئیس شورای اسلامی خرو، نیز به بیان سوابق همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه سلامت و شهرداری و شورای اسلامی پرداختند و آمادگی خود را، جهت مشارکت در حوزه سلامت منطقه، اعلام کردند.