برگزاری نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری مددکاری اجتماعی در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت

برگزاری نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری مددکاری اجتماعی در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت

نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری مددکاری اجتماعی در نظام سلامت، در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، این نشست با حضور جمعی از خبرگان و افراد تاثیرگذار در حوزه مددکاری اجتماعی، با هدف بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارها و روش‌های به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها و منابع، در راستای ارتقای نقش مددکاران اجتماعی در اجتماعی شدن نظام سلامت برگزار شد.

دکتر سید محمد‌هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، در ابتدای این جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان، ضرورت وجود چنین شورایی را در حوزه سیاست‌گذاری مددکاری اجتماعی یادآور شد و بر نقش و اهمیت مددکاران اجتماعی در اجتماعی شدن نظام سلامت تاکید کرد.

در ادامه دکتر جوادی، رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت، گزارشی از تاریخچه، فعالیت‌ها و به طور کلی وضعیت فعلی مددکاری اجتماعی_‌بهداشتی و درمانی ارائه کرد و در پایان هدف از این نشست را شبکه‌سازی بین‌بخشی در حوزه مددکاری اجتماعی، به اشتراک‌گذاری موثر ظرفیت‌ها و منابع، تمرکز و بهره‌گیری از مدل مددکاری جامعه‌ای و تبادل‌نظر در خصوص روش‌های نوین همکاری، جهت اجتماعی کردن سلامت در جامعه، عنوان کرد.

محور موضوعات مطرح‌شده در نشست در چند آیتم به شرح زیر است:

  • تلاش برای ایجاد شبکه ارتباطی مددکاران اجتماعی بین کلیه ارگان‌های دولتی و خصوصی، به منظور به اشتراک‌گذاری موثر ظرفیت‌ها و منابع
  • ارائه برنامه‌های عملیاتی به شورای اجتماعی کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی و دریافت اعتبار جهت اجرا
  • لحاظ شدن مددکاری اجتماعی در اعتباربخشی بیمارستان‌ها
  • پیگیری و اجرایی کردن طرح سراج به‌عنوان مبنا در ارائه خدمات جامع سلامت
  • تهیه سند توسعه فعالیت‌های مددکاری اجتماعی در نظام سلامت
  • اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی اداره مددکاری اجتماعی و دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی

در پایان جلسه مقرر شد این نشست‌ها به طور منظم و فصلی برگزار شود.