برگزاری نخستین نشست روسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی

برگزاری نخستین نشست روسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی

نخستین نشست روسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۸ برگزار شد. 

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این نشست که با حضور دکتر علی دل‌پیشه، ر‌ئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و روسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌ها برگزار شد، در خصوص ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی و تشکیل و فعال‌سازی دبیرخانه‌های سلامت در دستگاه‌های اجرایی بحث و تبادل نظر شده و از دستگاه‌های پیشگام و فعال در این زمینه، قدردانی شد. 

در ادامه، برخی از روسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش عملکردهایشان در دستگاه خود پرداختند.

براساس این گزارش، دبیرخانه‌‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی، ساختاری مجازی است که مسئولیت آن از طریق معرفی بالاترین مقام اجرایی دستگاه به یکی از مدیران با حداقل پست سازمانی مدیرکل، بر اساس بند هشت مصوبه نشست پانزدهم شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، واگذار می‌شود.

دبیرخانه سلامت در هر دستگاه ماموریت دارد تا با مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری بخشی و بین‌بخشی، تدوین، تصویب و اجرای سیاست‌های تضمین‌کننده سلامت جامعه را تسهیل کند و با بهره‌‌گیری از ابزارهای قانونی و مقررات موجود، خطرات و عوامل تهدیدکننده سلامت در سایر سیاست‌ها و برنامه‌ها را به حداقل برساند.

در حال حاضر، بیست ‌و پنج دبیرخانه سلامت در دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و وابسته تشکیل شده است که با دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی همکاری دارند.

گفتنی است، یکی از همکاری‌‌های اثرگذار و موفق در تعامل بین دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشارکت در برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون در سال ۱۳۹۸ بوده است.