برگزاری مجمع سلامت محله نیروگاه شهرستان سبزوار

مجمع سلامت محله نیروگاه شهرستان به همت واحد کانون سلامت محلات معاونت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی با حضور رئیس ستاد بازآفرینی شهری، کارشناس کانون سلامت محلات معاونت، دبیر، جانشین، اعضای کارگروه کانون سلامت و معتمدین محله در مسجد این محل برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ابتدا کارشناس کانون سلامت محلات معاونت از کانون سلامت محله جهت پیگیری مسائل و مشکلات محل تشکر کرد سپس دبیر کانون سلامت محله نیروگاه گزارش جامعی از اقدامات صورت گرفته در محله ارائه داد.

در ادامه رئیس ستاد بازآفرینی شهری با توجه به برگزاری همایشی در اسفند ماه جاری با همکاری کانون‌های سلامت محله صحبت کرد و بحث و تبادل نظر، برنامه‌ریزی در این خصوص صورت گرفت.