برگزاری شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان گرمی استان اردبیل

برگزاری شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان گرمی استان اردبیل

جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان گرمی باحضور مهندس امامی فرماندار ورئیس شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان، دکتر حسین قربانی رئیس دانشکده پرستاری و مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان، مهندس اسلام مجد معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان گرمی و همچنین با حضور تمامی اعضای این شورا در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان مورخه ۲۴ مهرماه برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ مهندس امامی ضمن تاکید برپی‌گیری مصوبات جلسه قبلی این شورا برای بررسی و ساماندهی وضعیت بهداشتی داخل شهر ازجمله رودخانه‌ها و زباله‌های غیربهداشتی در داخل و خروجی‌های شهر، نظارت و رفع نواقصات موجود و بهبود بخشی به تنها کشتارگاه و کنترل جمعیت حیوانات ناقل و رسیدگی به اخراج احشام از داخل شهر که اکثر نارضایتی‌های اهالی را درپی دارد دستور بر حل اساسی دادند.

مهندس امامی همچنین از اعضای شورا خواستند که نسبت به فرهنگ‌سازی بنیادین درخصوص خطرات ناشی از وجودزباله درجلوی مغازه‌های میوه‌فروشی، سبزی‌فروشی قصابی‌ها که قبل از هرکس خود آنها در معرض خطر و بوی تعفن قرار دارند را به همشهریان عزیز در هر فرصتی یادآوری کنند.