برگزاری شصتمین نشست کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت (ایمنی شیمیایی)

شصتمین نشست کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت (ایمنی شیمیایی) به منظور پایش مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، در این نشست که با محوریت پیش‌گیری از عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز و استفاده از سموم دفع آفات با موضوع طراحی، تصویب و استقرار نظام تولید، واردات و توزیع سم به مراکز فروش مجاز، تشکیل شد، مصوبه زیر مد نظر بود:به منظور پیش‌گیری از عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز و استفاده نامناسب از سموم دفع آفات، سازمان حفظ نباتات مکلف است ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ مصوبه نسبت به طراحی، تصویب و استقرار نظام تولید، واردات و توزیع سم به مراکز فروش مجاز اقدام کند، به نحوی که فروش و عرضه انواع سموم دفع آفات نباتی فقط در این شبکه و تحت نظرات محققین انجام شود.

در این نشست پس ارایه گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه تاکنون توسط مهندس شیدا ملک‌افضلی، از سوی گروه حکمرانی سلامت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نماینده سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، دکتر علی‌مراد سرافرازی، به ارایه گزارش اقدامات انجام‌شده طبق مصوبه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخت.

در ادامه گزارش صنایع و واحدهای تولید و فرمولاسیون آفت‌کش‌ها با ذکر نوع و نام از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ توسط لیلا قوام‌پور، نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت ارایه شد.

سپس بهاره حیدرنیا، نماینده سازمان گمرگ ایران گزارش خود را درباره واردات سموم و آفت‌کش‌ها با ذکر نوع و نام از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارایه داد.

در پایان به تبادل نظر، ارزیابی چالش ها و ارائه راهکار درباره مسایل مطروحه در نشست پرداخته و مباحث توسط دکتر دل‌پیشه جمع‌بندی شد.

گفتنی است این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، امروز، سه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.