برگزاری ششمین جلسه کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

ششمین جلسه کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، با محوریت استان‌های درگیر سیل، با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر رحیمی، نماینده سازمان انرژی اتمی، در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده بعد از سیل، در خصوص پایش و نظارت بر مراکز صنعتی و وابسته به بهداشت و درمان و کاربری‌های پرتویی در این حیطه ارائه کرد.

دکتر میرکتولی، رئیس دبیرخانه پدافند غیرعامل سلامت، نیز گزارشی از تهیه پیش‌نویس سند پرتوی در حوزه سلامت ارائه و تاکید کرد: در این سند کلیه جوانب از ابزار، محیط و انسان و حدود مداخلات و واکنش در شرایط اضطرار دیده شده است. با تصویب این سند در مراجع ذی‌صلاح، مثل شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، عملیاتی شدن برنامه‌ها با چالش کمتری مواجه خواهد شد.

در این نشست یکی از چالش‌ها نحوه تعامل و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی بهره‌بردار از ابزار‌دقیق‌ها با سازمان انرژی اتمی مطرح شد. همچنین برخی از چالش‌های مرتبط با مراکز پرتوپزشکی و شرایط موجود نیز در حاشیه این نشست مطرح شد که لازم است طبق ضوابط و مراحل کار در دستور کار کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت قرار گیرد.

در پایان این نشست دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، با تاکید بر همکاری ادارات و کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، آمادگی دبیرخانه را برای دریافت مطالبات و اولویت‌های نیازمند سیاست‌گذاری اعلام کرد.