برگزاری سومین دوره آموزشی و توجیهی راه‌اندازی کانون سلامت محلات در شبکه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار

به همت واحد کانون سلامت محلات معاونت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی سومین دوره آموزشی و توجیهی راه‌اندازی کانون سلامت محلات در شبکه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه در شبکه بهداشت شهرستان خوشاب برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در ابتدا کارشناس همکاری‌های بین‌بخشی در خصوص اجتماعی شدن سلامت مطالبی را عنوان کرد سپس کارشناس کانون‌های سلامت محلات از طریق کار گروهی نحوه مطالبه‌گری را به ذی‌نفعان آموزش داد.

در پایان اهداف و وظایف کانون‌های سلامت عنوان شد.