برگزاری سومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی

برگزاری سومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی

سومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی با حضور دکتر حسینی معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استان، دکتر مهرابی‌بهار رئیس دانشگاه علوم‌‌پزشکی مشهد، دکتر خدائی قائم‌‌مقام رئیس دانشگاه در حوزه مشارکت‌‌های اجتماعی و سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد دانشگاه و روسای ادارات استان در سالن اجتماعات استانداری در تاریخ ۹۵/۸/۱۱ برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در این جلسه مقرر شد در جلسات آتی کارگروه، روسای ادارات شخصا شرکت کنند. همچنین مقرر شد کارگروه‌های بعدی در شهرستان‌های تابعه برگزار شود و روسای سازمان‌ها بعد از اتمام جلسه کارگروه از سازمان مربوطه  جهت رفع مشکلات بازدید به عمل آورند.