برگزاری دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی ١٣٩٨ شهرستان بدره استان ایلام

برگزاری دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی ١٣٩٨ شهرستان بدره استان ایلام

دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی ۱۳۹۸ شهرستان بدره، با حضور کلیه اعضا، در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان بدره، برگزار شد.
به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر همتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره، گزارشی از اجرای طرح فشار خون در شهرستان و همچنین سیستم ارجاع پزشک خانواده بیان کرد و در ادامه به تشریح دستور کار جلسه در خصوص اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت پرداخت.

در ادامه آزادی، فرماندار شهرستان بدره و سایر اعضای کارگروه نظرات خود را در خصوص موضوعات مطرح‌شده بیان کردند و در پایان مصوباتی به تصویب اعضا رسید.