برگزاری دومین نشست اعضای شورای مشارکت مردم در سلامت، با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران

برگزاری دومین نشست اعضای شورای مشارکت مردم در سلامت، با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران

دومین نشست اعضای شورای مشارکت مردم در سلامت، با هدف توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت جامعه، با حضور دکتر محمودیان، رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران و ۲۷ نفر از نمایندگان تشکل‌های مردمی استان، در سالن قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران، برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در ابتدای این نشست دکتر ملازاده، با خیر‌مقدم به اعضای حاضر در جلسه، از نمایندگان سازمان‌ها و ادارات در ترغیب و فعال‌­سازی نمایندگان تشکل‌­های مردمی مربوط، جهت حضور مستمر در جلسات شورا درخواست کرد.

سپس میرزایی، رئیس شورای مشارکت مردمی، از اهداف توسعه پایدار و نقش خانه مشارکت در دستیابی به این توسعه سخنانی ایراد کرد. در ادامه دکتر محمودیان، رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران؛ دکتر آهنگر، معاون فنی معاونت بهداشتی؛ مهندس مکرمی، مدیر غذا و نماینده مردمی هلال‌احمر و روسای خانه‌های مشارکت شهرستانی پیشنهادهای خود را، در رابطه با برنامه‌ها و اقدامات این خانه، در سال جاری مطرح کردند.

گفتنی است مصوبات این نشست به شرح زیر است:

۱- مقرر شد جهت فعال‌سازی خانه‌های مشارکت مردم در سلامت در شهرستان، تا پایان مهر، توسط دبیران شورای مشارکت مردمی برنامه‌ریزی انجام گیرد.

۲- مقرر شد برنامه زمانبندی آموزشی برای اعضا شورای مشارکت مردمی، به عنوان سرشاخه، تا پایان مهر، توسط روسای شورای مشارکت مردمی تدوین و اجرا شود.

۳- مقرر شد روش­‌های رساندن پیام‌های سلامت به مردم در هر شهرستان­ (فضای مجازی، جشنواره، مسابقات و…) بررسی و برنامه‌های اجرایی آن تا پایان مهر، توسط دبیران شورای مشارکت مردمی به دبیرخانه خانه مشارکت استان ارسال شود.

۴- مقرر شد نسبت به تهیه و تدوین طرح شهر پاک (عاری از طلاق، اعتیاد و…) تا پایان آذر، توسط دبیران شورای مشارکت مردمی، اقدام شود.