برگزاری دومین جلسه اندیشگاه سلامت استان یزد

برگزاری دومین جلسه اندیشگاه سلامت استان یزد

دومین جلسه اندیشگاه سلامت استان یزد در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور اعضا برگزار شد.
به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ابتدا دکتر حائریان، ریاست اندیشگاه، مطالبی درباره ادامه فعالیت اندیشگاه بیان کردند. در ادامه دکتر لطفی، معاون اجتماعی دانشگاه، مقدمه ای در خصوص سیمای سلامت استان مطرح کردند.

سپس حسینی، کارشناس اندیشگاه سلامت ارائه ای با چهار محور معرفی استان، تشکیلات حوزه سلامت، شاخص‎های اقتصادی اجتماعی و سیمای سلامت داشتند.