برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان الیگودرز

برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان الیگودرز

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان الیگودرز، به ریاست دکتر کشکولی، فرماندار شهرستان و دبیری مهندس کامرانی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان و با دعوت از مسئولان ادارات مربوطه و بخشداران، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در این جلسه که با اولویت رصد بیماری تب مالت برگزار شد؛ ضمن تاکید بر امر آموزش، تعداد موارد بیمار شناسایی‌شده در شش ماهه اول سال ۹۷ بیش از ۲۲۶ مورد عنوان شده و اعضا خواستار همکاری کلیه دستگاه‌ها درخصوص کنترل این بیماری شدند.

همچنین ساخت اتاق پیش‌سرد کشتارگاه، توسط شهرداری آغاز شده و انشاا… به زودی به چرخه ارائه خدمت اضافه خواهد شد.

در این جلسه نکاتی نیز درخصوص اجرای نظام ارجاع پزشک خانواده در کارگروه مورد بحث قرار گرفت.