برگزاری جلسه کارگروه تدوین سند اجتماعی شدن سلامت استان ایلام

برگزاری جلسه کارگروه تدوین سند اجتماعی شدن سلامت استان ایلام

در پی سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهت تقویت حوزه اجتماعی در دانشگاه، کارگروه تدوین سند اجتماعی شدن سلامت، با حضور مدیران و کارشناسان معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و نمایندگان معاونت‌های بهداشتی، معاونت درمان، معاونت آموزشی، معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاونت تحقیقات و فن‌آوری و معاونت غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، دکتر رضا جوروند، مدیر مشارکت‌های مردمی دانشگاه و مسئول برنامه اجتماعی شدن سلامت، ضمن بیان اهداف اجتماعی شدن سلامت، گفت: سلامت مردم تنها با اقدامات درمانی و بهداشتی تامین نخواهد شد، لذا بایستی در حوزه‌های اجتماعی پیگیر این مقوله باشیم. وی افزود: تنها ۲۵ درصد سلامت در اختیار حوزه سلامت است، بنابراین ارتقای سلامت اجتماعی بدون همکاری و مشارکت مردم، نهادها و دستگاه‌های مختلف مرتبط با سلامت امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه جلسه نمایندگان معاونت‌ها به ایراد نظرات خود، در خصوص اجتماعی شدن سلامت، پرداختند و مقرر شد در پایان آبان‌ماه جلسه بعدی کارگروه، جهت نهایی کردن سند اجتماعی شدن سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل شود.