برگزاری جلسه هماهنگی راه‌اندازی کانون‌های سلامت محلات شهری و روستایی در شهرستان ایوان استان ایلام

برگزاری جلسه هماهنگی راه‌اندازی کانون‌های سلامت محلات شهری و روستایی در شهرستان ایوان استان ایلام

جلسه هماهنگی راه‌اندازی کانون‌های سلامت محلات شهری و روستایی شهرستان ایوان، با حضور رئیس و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان، رئیس خانه مشارکت‌های مردمی شهرستان و کارشناسان ستادی، در محل دفتر سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر خورشیدی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان، ضمن عرض خیرمقدم به حاضران در جلسه، تصریح کرد: جلب مشارکت مردم، هماهنگی بین‌بخشی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای سطح سواد سلامت مردم و افزایش امید به زندگی در مردم از اهداف اصلی ایجاد کانون‌های سلامت است. وی خاطرنشان کرد: ارتقای سبک زندگی مردم، با استفاده از مشارکت خود مردم و توانمندسازی آنها در دستور کار مرکز مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه قرار دارد که این مهم از طریق کانون‌های سلامت محلات قابل انجام است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برای راه‌اندازی موفق کانون‌های سلامت محلات، مشارکت فعال سمن‌ها و مردم حائز اهمیت است و فراهم کردن امکان مشارکت‌های مردمی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی از موارد مورد انتظار در راه‌اندازی کانون‌هاست.