برگزاری جلسه ماهانه سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت کرمان

برگزاری جلسه ماهانه سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت کرمان

جلسه ماهانه سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت کرمان، با حضور رئیس اداره سمن‌های حوزه سلامت کرمان و مدیران سمن‌ها، در معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در این جلسه در خصوص برگزاری جشنواره شاد ورزشی، ویژه بانوان مددجوی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت کرمان بحث و گفت‌و‌گو شد.

یزدانشناس، رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت کرمان، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد نشاط و افزایش امید به زندگی در بانوان مددجوی سمن‌ها بیان کرد و خواستار همکاری و مشارکت داوطلبانه سمن‌ها در برگزاری جشنواره شد.

وی همچنین در خصوص استفاده از سمن‌سرای معاونت اجتماعی دانشگاه، جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی سمن‌ها سخن گفت.

در ادامه جلسه حاضرین نظرات خود را بیان و به صورت داوطلبانه مشارکت خود را اعلام کردند.