برگزاری جلسه جمع‌بندی پایش گروهی آموزش و ارتقای سلامت در همدان

برگزاری جلسه جمع‌بندی پایش گروهی آموزش و ارتقای سلامت در همدان

جلسه جمع‌بندی پایش گروهی آموزش و ارتقای سلامت از تعدادی مراکز و خانه‌های بهداشت شهرستان‌های ملایر، تویسرکان و رزن، که در آذر‌ماه ۹۷ انجام شده بود، برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در این جلسه اسکندری، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت، به بیان نقش پایش و ارزشیابی در شناسایی مشکلات واقعی و ارائه راه‌حل‌های موثر و طراحی مداخلات و ارزیابی اثربخش آن پرداخت.

سپس گزارش کلی پایش‌های آذر‌ماه و نحوه سازماندهی برنامه در سطوح و واحدهای مورد پایش در محل شهرستان‌های منتخب، توسط اکرم عباسی صیفی، کارشناس آموزش و ارتقای سلامت استان، عنوان شد.

در ادامه جمع‌بندی پایش از شهرستان‌ها، در چهار محور نقاط قوت/ مداخلات مورد نیاز/ پیشنهادات و تجارب موفق در حیطه آموزش، مدیریت اطلاعات/ مدیریت منابع/ پایش و ارزشیابی کارشناسان پایش‌کننده ارایه شد.