برگزاری جلسه توجیهی داوطلبین سلامت کانون سلامت محله شهید کشوری(سرطاف) شهرستان ایلام

برگزاری جلسه توجیهی داوطلبین سلامت کانون سلامت محله شهید کشوری(سرطاف) شهرستان ایلام

جلسه توجیهی داوطلبین سلامت کانون سلامت محله شهید کشوری(سرطاف) شهرستان ایلام، با حضور دکتر بازیار، مدیر مولفه‌های اجتماعی سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛ مرادی، مسئول مرکز خدمات جامع سلامت سرطاف و جمعی از داوطلبین سلامت، در دفتر مسئول مرکز خدمات جامع سلامت سرطاف برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ابتدای جلسه دکتر بازیار به بیان اهداف و رسالت راه‌اندازی کانون‌های سلامت محله، به‌عنوان یکی از موضوعات مورد تاکید معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت. وی هدف از تشکیل کانون‌های سلامت محله را تقویت و ساختارمند کردن مشارکت داوطلبانه مردم، توانمندسازی و ارتقای روحیه مطالبه‌گری مردم، در جهت حل مشکلات سلامت محله عنوان کرد.

مرادی ضمن حمایت از فعالیت‌های جامعه‌محور و بیان تجربیات استفاده از ظرفیت‌های مردمی، در حل مشکلات تهدید‌کننده سلامت، تاکید کرد: کسانی که به‌عنوان داوطلب در این کانون‌ها فعالیت می‌کنند، باید از روحیه جهادی و عشق به کار برای حل مشکلات مردم برخوردار باشند.

در ادامه داوطلبین سلامت آمادگی خود را برای مشارکت در فعالیت‌های کانون سلامت محله اعلام کردند و به بیان دیدگاه‌های خود، در جهت بهبود برنامه‌های کانون پرداخت.

در انتها با توافق اعضای کانون، دو نفر به‌عنوان دبیر و جاشین دبیر کانون سلامت محله سرطاف انتخاب شدند.