برگزاری جلسه آموزشی و پیشگیری آسیب‎های اجتماعی در محله صالح‎آباد شهرستان سبزوار

برگزاری جلسه آموزشی و پیشگیری آسیب‎های اجتماعی در محله صالح‎آباد شهرستان سبزوار

در راستای ارائه خدمات محله‎ای معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری مرکز گذری کاهش آسیب (DIC)، جلسه آموزشی، پیشگیری و کاهش آسیب‎های اجتماعی، به همت کارگروه آسیب‎های اجتماعی کانون سلامت محله صالح‎آباد برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، حاجی شمسایی، کارشناس مرکز گذری کاهش آسیب‎های اجتماعی، در ابتدای این جلسه عنوان کرد: مردم در عرصه پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی می‎توانند به عنوان بازویی مکمل سهم بسزایی در پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی در جامعه ایفا کنند.

وی افزود: پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی به معنی به‎کارگیری شیوه‎ها و اقداماتی است که بتواند آگاهی مردم جامعه را نسبت به پیامدها و مضرات آسیب‎های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، خشونت و … افزایش داده و احتمال وقوع آنان را کاهش داده و یا جلوگیری کند.

وی افزود: آگاه‎سازی و توانمندسازی جامعه در خصوص رفتارهای پر خطر و پیشگیری مصرف مواد مخدر از مهم‎ترین اهداف و رسالت‎های کانون‎های سلامت محلات است.

در پایان دبیر کارگروه پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی کانون سلامت محله صالح‎آباد گزارشی از اقدامات صورت‎گرفته در محله، جهت عموم مردم ارائه کرد.