اجتماعی شدن نظام سلامت می‌تواند راهکاری برای کاهش هزینه‌های حوزه سلامت باشد

اجتماعی شدن نظام سلامت می‌تواند راهکاری برای کاهش هزینه‌های حوزه سلامت باشد

دکتر ایازی با اشاره به محدودیت در منابع حوزه سلامت، گفت: اجتماعی شدن نظام سلامت می‌تواند راهکاری برای کاهش هزینه‌های حوزه سلامت باشد؛ به عبارت دیگر، از طریق سلامت جامعه محور و مشارکت افراد، سمن‌ها و انجمن‌ها در مسایل سلامت، می‌توان هزینه‌های سلامت را کمتر کرد.

مشاهده کامل خبر...
جایگاه سلامت اجتماعی

جایگاه سلامت اجتماعی

دکتر سید محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت   جامعه سالم، جامعه‌ای است که حقوق شهروندی و سایر پیمان‌های بین‌‌المللی مرتبط با حقوق انسان‌‌ها در آن رعایت شود، همگان به خدمات سلامت و بیمه دست‌رسی داشته باشند، بیماری‌‌ها کنترل شده باشند، آمار طلاق در آن کم باشد، امنیت (در همه

مشاهده کامل خبر...
به سوی توسعه پایدار و پیش‌رفت روزافزون ایران

به سوی توسعه پایدار و پیش‌رفت روزافزون ایران

«باغ سبز عشق کو بی‌منتهاست جز غم و شادی در او بس میوه‌هاست عاشقی زین هر دو حالت به‌تر است بی‌بهار و بی‌خزان سبز و تر است»   کام و ناکامی‌ها، بهار و خزان زندگی‌اند و گرماگرم تابستان و فسردگی زمستان را با خویش می‌آورند. و شگفت آدمی‌زادی که طبیعت

مشاهده کامل خبر...
«سلامت جامعه‌محور» در گفت‌وگو با معاون اجتماعی وزیر بهداشت

«سلامت جامعه‌محور» در گفت‌وگو با معاون اجتماعی وزیر بهداشت

سیدمحمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت در تشریح مفهوم «سلامت جامعه‌محور» گفت: «با آغاز طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک رویکرد «سلامت جامعه‌محور» را اتخاذ کرد. مفهوم سلامت جامعه‌محور این است که آحاد هموطنان‌ در حوزه سلامت مشارکت داشته باشند که یک وجه آن به مشارکت

مشاهده کامل خبر...