گزارش تصویری کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت با موضوع آلودگی هوا

گزارش تصویری کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت با موضوع آلودگی هوا

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه فنی کارگروه امنیت غذایی و تغذیه

گزارش تصویری جلسه فنی کارگروه امنیت غذایی و تغذیه

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست برنامه پایش روغن پالم و غنی‌سازی آرد

گزارش تصویری نشست برنامه پایش روغن پالم و غنی‌سازی آرد

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه پایش مصوبه طرح ارتقاء هشت محصول کشاورزی

گزارش تصویری جلسه پایش مصوبه طرح ارتقاء هشت محصول کشاورزی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه

گزارش تصویری هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی _ترویجی دبیرخانه‌های سلامت، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها

گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی _ترویجی دبیرخانه‌های سلامت، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه صندوق ارتقای سلامت جامعه

گزارش تصویری جلسه صندوق ارتقای سلامت جامعه

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه نهایی سازی مصوبات ECD و سلامت روان

گزارش تصویری جلسه نهایی سازی مصوبات ECD و سلامت روان

عکس: کامیار سیکارودی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست هماهنگی دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی

گزارش تصویری نشست هماهنگی دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی

گزارش تصویری کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی

عکس: کامیار سیکارودی   

مشاهده کامل خبر...