گزارش تصویری کمیته فنی کاهش خطر سوانح حوادث و بلایا با موضوع جامعه ایمن

گزارش تصویری کمیته فنی کاهش خطر سوانح حوادث و بلایا با موضوع جامعه ایمن

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری دومین مجمع سلامت استان زنجان

گزارش تصویری دومین مجمع سلامت استان زنجان

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان دولت

گزارش تصویری برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان دولت

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت با موضوع آلودگی هوا

گزارش تصویری کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت با موضوع آلودگی هوا

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه فنی کارگروه امنیت غذایی و تغذیه

گزارش تصویری جلسه فنی کارگروه امنیت غذایی و تغذیه

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست برنامه پایش روغن پالم و غنی‌سازی آرد

گزارش تصویری نشست برنامه پایش روغن پالم و غنی‌سازی آرد

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه پایش مصوبه طرح ارتقاء هشت محصول کشاورزی

گزارش تصویری جلسه پایش مصوبه طرح ارتقاء هشت محصول کشاورزی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه

گزارش تصویری هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی _ترویجی دبیرخانه‌های سلامت، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها

گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی _ترویجی دبیرخانه‌های سلامت، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه صندوق ارتقای سلامت جامعه

گزارش تصویری جلسه صندوق ارتقای سلامت جامعه

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...