گزارش تصویری برگزاری اجلاس اجتماعی شدن سلامت کلان‌ منطقه ۱۰ کشوری

گزارش تصویری برگزاری اجلاس اجتماعی شدن سلامت کلان‌ منطقه ۱۰ کشوری

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری چهارمین نشست روسای خیریه‌‌های بیمارستانی کشور

گزارش تصویری چهارمین نشست روسای خیریه‌‌های بیمارستانی کشور

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه بررسی مشکلات بیماران SMA

گزارش تصویری جلسه بررسی مشکلات بیماران SMA

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری عملیاتی کردن سند ملی سالمندان

گزارش تصویری عملیاتی کردن سند ملی سالمندان

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری همایش لبنیات سالم با حضور معاونین اجتماعی و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش تصویری همایش لبنیات سالم با حضور معاونین اجتماعی و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عکس: بهناز مرشدی  

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نخست از همایش مدیران آموزش و ارتقای سلامت سراسر کشور

گزارش تصویری نخست از همایش مدیران آموزش و ارتقای سلامت سراسر کشور

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری دوم از اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت

گزارش تصویری دوم از اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت

عکس: بهناز مرشدی  

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت

گزارش تصویری اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت

عکس: کامیار سیکارودی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست هماهنگی ساخت و راه‌اندازی نقاهتگاه بیمار

گزارش تصویری نشست هماهنگی ساخت و راه‌اندازی نقاهتگاه بیمار

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری دوم از همایش معاونان اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور

گزارش تصویری دوم از همایش معاونان اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور

عکس: حمید سالاری

مشاهده کامل خبر...