گزارش تصویری بیست و یکمین جلسه شورای گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد

گزارش تصویری بیست و یکمین جلسه شورای گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست سالیانه مراکز تحقیقات SDH کشور

گزارش تصویری نشست سالیانه مراکز تحقیقات SDH کشور

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری شورای برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه کسب و کارهای سلامت دیجیتال

گزارش تصویری شورای برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه کسب و کارهای سلامت دیجیتال

عکس: کامیار سیکارودی  

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برای پیگیری مشکلات جانبازان کشور در حوزه سلامت

گزارش تصویری نشست معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برای پیگیری مشکلات جانبازان کشور در حوزه سلامت

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه سی و ششمین شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران

گزارش تصویری جلسه سی و ششمین شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری نشست خبری پیشگیری از سوختگی

گزارش تصویری نشست خبری پیشگیری از سوختگی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه

گزارش تصویری هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری هفتمین جلسه کمیته ملی پیشگیری از سوختگی

گزارش تصویری هفتمین جلسه کمیته ملی پیشگیری از سوختگی

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی _ترویجی دبیرخانه‌های سلامت، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها

گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی _ترویجی دبیرخانه‌های سلامت، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...
گزارش تصویری جلسه هماهنگی سومین کنگره بین‌المللی تغذیه

گزارش تصویری جلسه هماهنگی سومین کنگره بین‌المللی تغذیه

عکس: بهناز مرشدی

مشاهده کامل خبر...