بررسی تکامل در فرآیند توسعه انسان، با سخنرانی دکتر حمید بهلولی

امروزه سیاست به هر دو معنی تدبیر قدرت و خط مشی حرکت، پر‌قدرت‌ترین عامل تغییر در شرایط، مناسبت‌ها و ابزار کنترل تغییرات و ایجاد تعادل‌های جدید جهانی و منطقه‌ای و ملی و همچنین رهبری و مدیریت توسعه در جهان گردیده است.

سیاستگذاری توسعه به همان میزان تحول یافته است و از تسلط قوانین ریاضی ابجکتیو به سوی تعادل با تعیین‌کننده‌های اجتماعی و انسانی، با وجوه سابجکتیو پیش رفته است.

اگر چه روند توسعه در جهان سوم هنوز بیشتر درگیر تنازع مابین طرفداران نئولیبرالیسم و کینزینیسم است، لکن دنیا وارد حوزه‌های دیگری از فرآیند توسعه گردیده است که در شرف ایجاد تعادل‌های جدیدی است و کشورها و مللی که مقتضیات جهان جدید را درک و فهم نکنند در تعادل جدید در قسمت‌های ناپایدار کشتی توسعه منظومه‌ای جهان در میان امواج سهمگین خواهند نشست.

ما نیازمند نظریه و چارچوب‌های نظری و گاه متافوریک هستیم تا روابط علت و معلول مابین متغیرها و پدیده‌ها را روشن کنیم؛ تا تفسیر بهتری از جهان و پارادایم‌های آن داشته باشیم و پیش‌زمینه‌های طراحی سیاست‌های توسعه ملی و امکان حضور موثر در فرآیند توسعه جهانی را آماده نماییم.

با همه این تفاوت‌های جغرافیایی و عصری ما بین تبارهای انسانی، توسعه انسان از آغاز تا به امروز تحت تاثیر تعیین‌کننده‌های پرقدرتی بوده است که موجب ایجاد تمدن‌ها و اضمحلال آنها و ساختن تعادل‌های جدید بوده است. بررسی این تعیین‌کننده‌ها ارتباط وثیقی را مابین تابلو زیستی و تابلو اجتماعی انسان نشان می‌دهد. توسعه انسان از سه زاویه دیرینه‌شناسی، تبار‌شناسی و تکامل قابلیت بررسی دارد.

در این جلسه سخنرانی و هم‌اندیشی، ۱۷ تیر (ساعت ۱۰-۱۲)، ما ضمن نگاهی گذرا به دو زاویه اول، موضوع تکامل در فرآیند توسعه انسان را بررسی خواهیم کرد و نظریه سخنران، دکتر حمید بهلولی، محقق و مدرس سیاستگذاری عمومی کشور در این موضوع را به نقد منتقدین خواهیم سپرد.