بازدید مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از موسسه خیریه بیمارستانی سینا

بازدید مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از موسسه خیریه بیمارستانی سینا

مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، از موسسه خیریه بیمارستانی سینا اهواز بازدید کردند.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این بازدید که با حضور مدیر بیمارستان و مدیران موسسه خیریه بیمارستانی سینا اهواز برگزار شد، اقدامات انجام‌شده در حوزه این موسسه بررسی شد و برنامه‌ریزی‌های لازم نیز برای سال جاری تحلیل شد.

گفتنی است، مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی دانشگاه، از عملکرد مطلوب موسسه خیریه بیمارستانی سینا، در کمک به سیل‌زدگان شهرستان کارون تجلیل کردند.