اهدای عضو خانم ۳۹ ساله فسایی دچار مرگ مغزی به ۴ بیمار

اهدای عضو خانم ۳۹ ساله فسایی دچار مرگ مغزی به ۴ بیمار

مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با فداکاری خانواده مرحومه مغفوره حواری، اعضای شادروان معصومه حواری ۳۹ ساله که به علت سکته مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، راضیه آسوده افزود: با هماهنگی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، مرحومه معصومه حواری پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده ایشان به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت و کبد و دو کلیه وی جدا شد.
مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان این‎که عمل جداسازی اعضای اهدایی بیماران مرگ مغزی پس از رضایت خانواده با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انجام می‎شود، در خصوص اعزام مرحومه حواری به شیراز بیان کرد: با  توجه به موافقت خانواده با اهدای قلب و  دو کلیه و کبد، مرحومه حواری جهت جراحی برداشتن اعضا به شیراز اعزام شد که با  تشخیص تیم پیوند قلب وی برداشته نشد.