اهدای عضو بیمار فسایی دچار مرگ مغزی به بیماران در انتظار پیوند

اهدای عضو بیمار فسایی دچار مرگ مغزی به بیماران در انتظار پیوند

مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا، در رابطه با سومین اهدای عضو سال۹۷ در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، گفت: با فداکاری خانواده مرحومه مغفوره معصومی، اعضای شادروان عزت معصومی ساکن کوشکقاضی، که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، راضیه آسوده افزود: مرحومه معصومی پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده ایشان در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضا قرار گرفت 

مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا ادامه داد: کبد وی در این بیمارستان جداسازی و برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد 

وی بیان کرد: این سومین اهدای عضو در سال جاری در بیمارستان فوق‌تخصصی حضرت ولی عصر(عج) فسا می‌باشد.