ارتباط با ما

پایگاه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی 

کانال به نشانی

https://telegram.me/NGObehda

جی میل به نشانی
mosharekathabehdasht@gmail.com

آماده دریافت خبرها و گزارش‌های شما در این زمینه است.
امید است تا با مشارکت شما، تارنما، گروه و کانالی پربار و روزآمد داشته باشیم.


لطفا تصویر زیر را رسم کنید: (تصویر جدید)