ارایه گزارش سلامت و کیفیت روغن‌های خوراکی در نشست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

هشتاد و نهمین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، و با موضوع «سلامت و کیفیت روغن‌های خوراکی» برگزار شد.

این نشست با دستور کار ارایه گزارش وضعیت روغن‌های مصرفی (روند و مقایسه سه سال اخیر، ۱۳۹۷-۱۳۹۴) برگزار و گزارش‌های زیر ارایه و مورد بحث و تبادل و نظر قرار گرفت.

نخست کیفیت تولیدات و واردات، وضعیت ترانس و افزودنی‌ها توسط وحیده شایگان، از سازمان غذا و دارو، ارایه شد.

سپس نفیسه عبادی از سازمان ملی استاندارد ایران به ارایه گزارش خود در زمینه رعایت استانداردها و پایش‌های انجام‌شده پرداخت.

وضعیت تولید دانه‌های روغنی، واردات، مصرف تراریخته و برنامه برچسب‌گذاری از دیگر گزارش‌هایی بود که مجتبی پالوج به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی ارایه کرد.

در پایان نیز گزارش مصرف جامعه، آموزش‌ها و اقدامات بهداشتی و گزارش پایش در سطوح عرضه، اقدامات و مداخلات صورت‌گرفته از سوی فرزانه صادقی از دفتر بهبود تغذیه جامعه، و سید رضا غلامی از مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ارایه شد.

گفتنی است این نشست، چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور کلیه اعضا و مدعوین از دستگاه‌های گوناگون اجرایی برگزار شد.