رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: همایش پیشگامان آیین محبت فرصتی است برای استفاده از ایده‌ها و تجربیات موفق خیرین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: همایش پیشگامان آیین محبت فرصتی است برای استفاده از ایده‌ها و تجربیات موفق خیرین

دکتر پرویز قزلباش، در همایش کشوری پیشگامان آیین محبت در زنجان اظهارداشت: این همایش فرصتی است که با شنیدن ایده‌هاُ

مشاهده کامل خبر...