برگزاری نشست پایش مصوبه پانزدهمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن

برگزاری نشست پایش مصوبه پانزدهمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن

با توجه به برگزاری شانزدهمین نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با حضور رئیس جمهور و وزاری عضو شورا

مشاهده کامل خبر...
برگزاری پنجمین نشست برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان+ تصاویر

برگزاری پنجمین نشست برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان+ تصاویر

روز نخست پنجمین نشست کارگاهی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان، با حضور دکتر دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

مشاهده کامل خبر...